Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı Dershanesi - Başvuru

Nasıl başvurulur? Neler gerekli? Sınav konsepti nedir?
 
Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı’na 'http://www.uemssurg.org’ aracılığı ile başvurmak mümkündür. Buradaki yönlendirmeler ile sizden bir dosya hazırlamanız istenmektedir. Bu dosyayı ve istenen bilgileri posta ve e-posta aracılığı ile size verilen adreslere iletmeniz istenmektedir.
 
Yeterlik sınavı için adaylardan bir endokrin cerrahisi biriminde aktif olarak çalışmış olmaları şartı aranmaktadır. Başvuru anında adaylardan ‘Boyun Endokrin (tiroid ve paratiroid hastalıkları)’ veya ‘Tüm Endokrin (tiroid, paratiroid ve adrenal hastalıklar ile gastrointestinal nöroendokrin tümörler)’ arasında seçim yapmaları istenmektedir. Ardından adaylardan özgeçmiş; noter onaylı uzmanlık belgesi; endokrin cerrahisi ile ilgili yayınlar/bildiriler ve Türkçe yayınların/bildirilerin İngilizce özeti; çalışılan merkezin anabilim dalı başkanından referans mektubu; merkez ve Endokrin Cerrahi Derneği onaylı başvuru formu; onaylı endokrin cerrahisi karnesi ve toplam 550€ sınav ücreti (başvuru anında 175€) talep edilmektedir. Karneye asiste edilen ve adayın bizzat kendisinin gerçekleştirdiği ameliyatların kaydedilmesi istenmektedir. Bu ameliyatlar lobektomi; total tiroidektomi; nüks tiroid ameliyatları; mediastinal eksplorasyon; santral ve lateral boyun diseksiyonları; primer ve sekonder paratiroid hastalıklarında ile nüks veya persistan hiperparatiroidide paratiroidektomi; adrenalektomi; gastrointestinal nöroendokrin tümör ameliyatlarıdır. Yalnızca ‘Boyun Endokrin’ bölümünden girecek olan adaylardan son 2 ameliyatların kaydı istenmemektedir. 

Yeterlik sınavı, 2’şer jüri tarafından yürütülen, her biri 50 dakika süren, 2 farklı oturumda ve İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir. Her oturumda adaya 2 olgu sunularak anamnez, öykü, fizik bakı, laboratuar, görüntüleme yöntemleri, hastalığın fizyopatolojisi, tedavi seçenekleri, cerrahi endikasyonlar ve teknikler, takip ve komplikasyon yönetimi sorgulanmakta ve ameliyat sırasında karar verebilme yetisi sınanmaktadır. Bunların yanı sıra preklinik temel bilimlere de ağırlık verilmektedir. Her bir oturumda, olguların dışında, sınav heyeti tarafından belirlenmiş 1 adet makalenin bilimsel olarak yorumlanması beklenmektedir. Makalenin yöntemi, biçimi, olası yanlılıkları, istatistiği, klinik önemi, sonuçların yeterliliği ve makalenin güncel tıptaki yeri tartışılmaktadır.