Yönetim Kurulu

   
  Başkan
Dr. Fatih Tunca
 
Başkan Yardımcısı
Dr. Recep Gökhan İçöz
Genel Sekreter
Dr. Serkan Teksöz
Sayman
Dr. Mehmet Uludağ
 

Üye
Dr. Ali Uğur Emre
Üye
Dr. Mehmet Hacıyanlı
Üye
Dr. Adnan İşgör
     
Üye
Dr. Özer Makay
Üye
Dr. Yasemin Giles Şenyürek