Tiroid Okulu Gerçekleştirildi

Tiroid Okulu’nun 7. Toplantısı 18.03.2014 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ında gerçekleştirildi. Ana konusu güvenli tioidektomi prensipleri ve intraoperatif sinir monitorizasyonu olan toplantıda iki panel ve bir total tiroidektomi ameliyatı canlı yayını yapılmış olup ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır. Toplantıya ev sahipliği yapan OMÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na, Anabilim Dalı başkanı Prof.Dr. Kenan Erzurumlu nezninde toplantıya destek veren tüm bilim dalı öğretim üyelerine,teknik destekleri için ameliyathane personeline ve sinir monitorizasyonu ekipman desteği için Fan Medika’ya teşekkür ederiz. Tiroid okulunun 8.toplantısının 01.04.2014 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapılması planlanmıştır.
 
 
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TİROİD OKULU PROGRAMI (18.03.2014)

09.00 - 09.30 Açılış
 
09.30 -10.30 PANEL
NODÜLER GUATRLI HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI VE CERRAHİ GİRİŞİMİN GENİŞLİĞİ
Moderatör: Prof.Dr. Kenan Erzurumlu
Tartışmacılar: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç.Dr. Ayşe Kubat Üzüm, Prof. Dr. Murat Danacı, Doç.Dr.Mehmet Kefeli
Öğrenim hedefleri
Cerrahi yaklaşım açısından laboratuar ve görüntülemenin rolü
İİAB hangi nodüllere yapılmalı?
Cerrah İİAB yi nasıl yorumlamalı?
Tiroidektomi endikasyonları ?
Tiroidektomi ameliyatları tanımı
Hangi hastalarda total/totale yakın tiroidektomi yapılmalı/hangilerinde  daha sınırlı cerrahi yapılabilir?
Bilateral subtotal tiroidektomi geçerli bir kavram mı?
Subtotal tiroidektomi sonrası nüks oranları
 
11.00 - 12.00 Canlı yayın total tiroidektomi ameliyatı (İntraoperatif sinir monitorizasyonu)
 
12.00 - 13.00  
 
13.30 - 14.00. Intraoperatif sinir monitorizasyonu tekniği (Doç.Dr.Mehmet Uludağ)
 
14..00 - 15.00 PANEL 
TİROİDEKTOMİDE KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTAN PRE- VE INTRAOPERATİF STRATEJİLER
Moderatör: Prof. Dr. Bekir Kuru, Prof. Dr. Cafer Polat
Tartışmacılar: Prof. Dr. Tarık Terzioğlu, Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Doç. Dr. Ayfer Kamalı Polat, Doç. Dr. Bülent Güngör
Öğrenim hedefleri  
Tiroidektomi esnasında komplikasyon riskini arttıran faktörler
Riskli hastada  cerrahi strateji
Komplikasyon riskini azaltmak için optimal cerrahi teknik
Sinir monitorizasyonunun tiroidektomiye katkısı
Sinir monitorizasyonu her hastaya yapılmalı mı?
Superior LS rutin uyarılmalı mı?
Sürekli sinir monitorizasyonu

20 Mart 2014