Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiroid Okulu Programı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiroid Okulu Programı (18.03.2014)

09.00 - 09.30 Açılış
 
09.30 - 10.30 PANEL
 
NODÜLER GUATRLI HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI VE CERRAHİ GİRİŞİMİN GENİŞLİĞİ

Moderatör: Prof.Dr. Kenan Erzurumlu
Tartışmacılar: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Fatih Tunca,Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, Prof. Dr. Murat Danacı, Doç. Dr. Mehmet Kefeli
 
Öğrenim hedefleri
Cerrahi yaklaşım açısından laboratuar ve görüntülemenin rolü endokrinolog
İİAB hangi nodüllere yapılmalı
Cerrah İİAB yi nasıl yorumlamalı
Tiroidektomi endikasyonları
Tiroidektomi ameliyatları tanımı
Hangi hastalarda total/totale yakın tiroidektomi yapılmalı/hangilerinde  daha sınırlı cerrahi yapılabilir
Bilateral subtotal tiroidektomi geçerli bir kavram mı?
Subtotal tiroidektomi sonrası nüks oranları
 
11.00 - 12.00 Ameliyat
 
12.00 - 13.00  
 
13.00 - 14.00 Ameliyat
 
14.30 - 15.00 Intraoperatif sinir monitorizasyonu tekniği (Doç. Dr. Mehmet Uludağ)
 
15.00 - 16.00 PANEL

TİROİDEKTOMİDE KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTAN PRE- VE INTRAOPERATİF STRATEJİLER

Moderatör: Prof. Dr. Bekir Kuru, Prof. Dr. Cafer Polat
Tartışmacılar: Prof. Dr. Tarık Terzioğlu, Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Doç. Dr. Ayfer Kamalı Polat, Doç. Dr. Bülent Güngör
 
Öğrenim hedefleri  
Tiroidektomi esnasında komplikasyon riskini arttıran faktörler
Riskli hastada  cerrahi strateji
Komplikasyon riskini azaltmak için optimal cerrahi teknik
Sinir monitorizasyonunun tiroidektomiye katkısı
Sinir monitorizasyonu her hastaya yapılmalı mı?
Superior LS rutin uyarılmalı mı?
Sürekli sinir monitorizasyonu
İntraoperatif sinir kesisi durumunda ne yapılabilir?
 

13 Mart 2014