Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Dershanesi – Bülten XV

Herkese merhaba!
 
Bu bültenle ‘paratiroidoloji’yi bitirip bir sonraki bültende adrenal bez hastalıklarını işlemeye başlayacağız. UEMS-DES’in (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği – Endokrin Cerrahisi Bölümü’nün) yeterlik sınavı için oluşturulan müfredata göre bu bültende paratiroidektomi tekniklerini, farmasötik paratiroidektomiyi ve hipoparatiroidizmi ele alacağız. İlgili metinlerin orijinal İngilizce özetlerine, müfredatta yer alan ilgili bölümü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu başlıklarla ilgili 4 dosya dershane üyelerine gönderilecektir.
 
Bir sonraki bültende görüşmek üzere! Kolay gelsin!