AVRUPA TIP UZMANLARI BİRLİĞİ - ENDOKRİN CERRAHİSİ ALT GRUBU (UEMS-DES), AVRUPA ENDOKRİN CERRAHİSİ YETERLİK SINAVI (EBSQ-ES)

         UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği), Avrupa Birliği içerisinde tüm tıbbi uzmanlıkları ele alan bir kuruluş olmakla birlikte çatısı altında cerrahi alanında çeşitli alt gruplar oluşturulmuştur. Endokrin Cerrahisi Bölümü (Division of Endocrine Surgery-DES) bu alt gruplardan yalnızca biri ve UEMS bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. DES’in tüm faaliyetleri, hem idari hem de ulusal temsilciler tarafından yürütülmektedir.
 
         UEMS-DES, 2003 yılından bu yana Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavı’nı (European Board of Surgery Qualification in Endocrine Surgery-EBSQ-ES) gerçekleştirmektedir. Bu sınav yılda 1 defa, ESES’in yıllık toplantıları sırasında yapılmaktadır. Çeşitli Avrupa ülkelerinden sınava olan talepteki artış nedeniyle sınav sayısının artırılması UEMS-DES’in gündemindedir. Ülkemizden de endokrin cerrahisine gönül vermiş cerrahlar, 2010 yılından bu yana bu sınava katılarak ‘Endokrin Cerrahisi Alanında Avrupa Cerrahi Yeterlik Belgesi’ almışlardır. Sınava http://www.uemssurg.org aracılığı ile başvurmak mümkündür.

         Yeterlik sınavı için adaylardan bir endokrin cerrahisi biriminde aktif olarak çalışmış olmaları şartı aranmaktadır. Başvuru anında adaylardan ‘Boyun Endokrin (tiroid ve paratiroid hastalıkları)’ veya ‘Tüm Endokrin (tiroid, paratiroid ve adrenal hastalıklar ile gastrointestinal nöroendokrin tümörler)’ arasında seçim yapmaları istenmektedir. Ardından adaylardan özgeçmiş; noter onaylı uzmanlık belgesi; endokrin cerrahisi ile ilgili yayınlar/bildiriler ve Türkçe yayınların/bildirilerin İngilizce özeti; çalışılan merkezin anabilim dalı başkanından referans mektubu; merkez ve Türk Cerrahi Derneği onaylı başvuru formu; onaylı endokrin cerrahisi karnesi ve 550€ sınav ücreti talep edilmektedir. Karneye asiste edilen ve adayın bizzat kendisinin gerçekleştirdiği ameliyatların kaydedilmesi istenmektedir. Bu ameliyatlar lobektomi; total tiroidektomi; nüks tiroid ameliyatları; mediastinal eksplorasyon; santral ve lateral boyun diseksiyonları; primer ve sekonder paratiroid hastalıklarında ile nüks veya persistan hiperparatiroidide paratiroidektomi; adrenalektomi; gastrointestinal nöroendokrin tümör ameliyatlarıdır. Yalnızca 'Boyun Endokrin' bölümünden girecek olan adaylardan son 2 ameliyatların kaydı istenmemektedir.
 
        Yeterlik sınavı, 2’şer jüri tarafından yürütülen, her biri 50 dakika süren, 2 farklı oturumda ve İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir. Her oturumda adaya 2 olgu sunularak anamnez, öykü, fizik bakı, laboratuar, görüntüleme yöntemleri, hastalığın fizyopatolojisi, tedavi seçenekleri, cerrahi endikasyonlar ve teknikler, takip ve komplikasyon yönetimi sorgulanmakta ve ameliyat sırasında karar verebilme yetisi sınanmaktadır. Bunların yanı sıra preklinik temel bilimlere de ağırlık verilmektedir. Her bir oturumda, olguların dışında, sınav heyeti tarafından belirlenmiş 1 adet makalenin bilimsel olarak yorumlanması beklenmektedir. Makalenin yöntemi, biçimi, olası yanlılıkları, istatistiği, klinik önemi, sonuçların yeterliliği ve makalenin güncel tıptaki yeri tartışılmaktadır.           
 
 Sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar dileriz!