AVRUPA ENDOKRİN CERRAHLARI BİRLİĞİ (ESES)

Sayın Prof. Dr. Serdar Tezelman ve Prof. Dr. Mete Düren’in çabaları ile Türkiye’nin de kurucu üye ülkeleri arasında olduğu ESES (European Society of Endocrine Surgeons), 2003 yılında kuruldu. O dönemde 17 ülke tarafından kurulan ESES’in günümüzdeki üye ülke sayısı 24’tür. Birlik, temelde endokrin cerrahisinde, endokrin cerrahisi eğitiminde ve araştırmalarında yüksek standartları yakalamayı ve bu standartları koruyarak Avrupa endokrin cerrahisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kongre, çalıştay, sempozyum ve kurslar düzenlemekte olan ESES’in resmi yayın organı Langenbeck’s Archives of Surgery’dir. Prof. Dr. Serdar Tezelman, ulusal delege olarak görevine devam etmektedir. Doç. Dr. Özer Makay ise ESES - eğitim araştırma komisyonuna seçilmiştir.

Birliğe üyelik tüm endokrin cerrahlara açık olmakla birlikte Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden başvuranların üyelikleri ‘corresponding member’ olarak adlandırılmakta idi. Bu üyelerin, Avrupa Birliği üyeleri ile eş niteliklere sahip olduğu bildirilse de oy kullanma ve birlik yönetim kuruluna seçilme hakkı bulunmamaktaydı. Girişimlerimizle tüzükte değişikliğe gidilerek Türkiye’nin üyeliği ‘aktif üyelik’ olarak geliştirildi ve seçme ve seçilme hakkı elde edilmiş oldu.

Derneğe üye olmak için başvuru formunun doldurulması ve özgeçmiş ile 60€’luk yıllık aidatı içeren dekont ile birlikte birliğe gönderilmesi gerekiyor. Yeni üyeler, ESES’in yıllık olağan toplantısında ilan edilmekte. ESES üyelerine kongre katılım ücretlerinde indirim ve ESES’in resmi web sitesinde yer alan bilimsel linke giriş sağlanmaktadır.