Rutin Diseksiyondan Beklenen İyileşme

PRİMER OLARAK SANTRAL LENF DİSEKSİYONU YAPILMAMIŞ OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARDA UZUN DÖNEM SONUÇLAR: RUTİN DİSEKSİYONDAN BEKLENEN İYİLEŞME

Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**,
Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*
 
Çeviren: Dr.Burçin Batman*, Dr. Yasemin Giles*
*İUTF Genel Cerrahi ABD
**İÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma ABD
 
Özet
Bu çalışmada ilk girişim esnasında santral lenf diseksiyonu (SLD) yapılmamış olan papiller tiroid kanserli (PTK) hastalarda santral kompartman nüksü (SKN) ve mortalite oranları incelendi.
Bu amaçla Ocak 1988 ve Aralık 2002 tarihleri arasında PTK nedeniyle ameliyat edilen 343 hastanın kayıtları incelendi.Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 9 ± 4 yıl idi.
...
 

  Çeviri yorumunun tamamına ulaşmak için tıklayın.

  Makalenin orjinal makalenin 'abstract'ı için tıklayın.