Asistanlara Kongre Katılım Desteği

Online yapılacak olan 10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi'ne 1. isim bildiri gönderen ve bildirisi sözlü bildiri olarak kabul edilen, bildiri sunacak asistanların kongre kayıt ücreti Endokrin Cerrahisi Derneği tarafından karşılanacaktır.

http://ecd2021.org/


07 Ocak 2021