9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi'nin Ardından…

Endokrin Cerrahisi Derneği'nin 9. Ulusal Kongresi, tüm meslektaşlarımızın, organizasyon şirketinin ve endüstrinin katkı ve katılımları sayesinde başarı ile tamamlandı.

Kongremize bu yıl katılan meslektaşlarımız, endokrin cerrahisi konusundaki deneyimlerini sözel ve poster bildirileri ile bizlere aktardılar. Her biri endokrin cerrahisi alanında bilimsel değeri yüksek, toplam 89 bildiri içerisinden 6 bildiri ödüllendirildi. Ödül sahiplerini ve çalışmalarını altta iliştirilmiş olarak bulabilirsiniz.

Katkılarınız için tekrar teşekkür eder, saygılarımızı sunarız…

SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİSİ (1500TL ödül)

S-029 Reküren laringeal sinirin ekstralaringeal dallarının motor fonksiyonlarının elektromiyografik olarak değerlendirilmesi
Nurcihan Aygün , Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİSİ (1000TL ödül)

S-022 Aksiller port yerleştirmeksizin uygulanan Transoral Robotik Tiroidektomi (TORT): İlk 6 olgunun analizi
Fatih Tunca, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Cevher Akarsu, İsmail Cem Sormaz, Nalan Saygı Emir, Deniz Güzey, Yasemin Giles Şenyürek

SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜSÜ (500 TL ödül)
S-024 Tirotoksikozlu Hastalarda Ameliyat Öncesi Plazmaferez ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Hakan Yabanoğlu , Ramazan Sarı, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Murat Kuş, Abdirahman Sakulen Hargura, İlker Murat Arer

POSTER BİRİNCİSİ

P 045 Total Tiroidektomi Yapılan ve Patoloji Piyeslerinde İnsidental Paratiroid Dokusu Saptanan Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
Gülay Özbölük, Zümrüd Aliyeva, Nuri Alper Şahbaz, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Deniz Güzey, Sema Çftçi Doğanşen, Serdar Altınay, Mehmet Karabulut

POSTER İKİNCİSİ

P 034 Hiperparatiroidinin Nadir Nedeni: Paratiroid Kistleri
Nihan Acar , Mehmet Hacıyanlı, Selda Hacıyanlı, Özcan Dere, Bilge Birlik, Nezahat Karaca Erdoğan

POSTER ÜÇÜNCÜSÜ

P 038 Primer Hiperparatiroidizmde Minimal İnvaziv Cerrahi Başarısı için Sono-Sintigrafik Korelasyonun Önemi
Yücel Karadere , Rabiye Uslu Erdemir, Emrah Çağlar, Gamze Yurdakan, Ali Ugur Emre, Güldeniz Karadeniz Çakmak


Kongre fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.

10 Mayıs 2019