TİROİD CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU KURSU: STANDARDİZASYON ve KLİNİĞE KATKISI

Endokrin Cerrahisi Derneği ve Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile yapılacak olan "Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon ve Kliniğe Katkısı" isimli Tekirdağ Monitörizasyon kursu 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uyfulama Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Program ayrıntılarına ekteki broşürden ulaşabilirsiniz

02 Ekim 2017