İntraoperatif nöromonitörizasyon ışığında boyun endokrin cerrahisinde malpraktis / komplikasyon ayırımı ve bilirkişilik

Endokrin cerrahisinde bilirkişiliği ve malpraktis / komplikasyon ayırımını ele alacağımız 8 .Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi'ne bekliyoruz!
Kongre programı için lütfen tıklayınız.

27 Mart 2017