Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyonu Kursu - İzmir Ardından...

4 Mart 2016 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde TİROİD CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTORİZASYONU kursu yapıldı. Kursa toplan 65 genel cerrah katıldı.

Larinks anatomisi, sinir monitorizasyonu tekniği ve sinyal kaybı yönetimi ile ilgili teorik bilgi içeren sunumları takiben modifiye canlı ameliyat yayını yapıldı. Toplantı bitiminde konuşmacılar (Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı, Prof. Dr. Gökhan İçöz ve Doç. Dr. Özer Makay) ile katılımcılar arasında interaktif bilgi paylaşımı sağlandı. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz...

08 Mart 2016