Düşük Risk Grubu Papiller Tiroid Kanserinde Tedavi ve İzlem Nasıl Olmalı ?

23-26 Nisan 2015 tarihinde Antalya'da gerçekleştireceğimiz 7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongremize katılacak olan Prof Dr Antonio Sitges-Serra düşük risk grubu papiller kanserlerle ilgili son maklalesini bizimle paylaşmak için iletti. Makaleye ulaşmak için tıklayınız. Kongremiz sürecinde "Ulusal Endokrin Cerrahi Konsensus Konferansı" gerçekleştirilecektir. Tiroid cerrahi tedavisinde endikasyonlar ve cerrahinin genişliği konusunda görüşlerinizi paylaşmak ve konsensus toplantısında oylamaya katılmak için kongremize katılımınızı bekliyoruz. Kongre web sayfasına http://www.ecd2015.org adresinden ulaşabilirsiniz.

24 Temmuz 2014